کارگاه آموزشی ۹۶/۱۱/۲۴

بهمن ۱۷ام, ۱۳۹۶ | نوشته‌شده به دست زهرا کندری سرگروه آموزشی دین و زندگی در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای کارگاه آموزشی ۹۶/۱۱/۲۴ بسته هستند)

کارگاه ۲۴

بخشنامه جشنواره الگوهای برتر تدریس

بهمن ۳ام, ۱۳۹۶ | نوشته‌شده به دست زهرا کندری سرگروه آموزشی دین و زندگی در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای بخشنامه جشنواره الگوهای برتر تدریس بسته هستند)

bakhsh name

شیوه نامه جشنواره الگو های برتر تدریس

بهمن ۳ام, ۱۳۹۶ | نوشته‌شده به دست زهرا کندری سرگروه آموزشی دین و زندگی در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای شیوه نامه جشنواره الگو های برتر تدریس بسته هستند)

shive

همکاران محترم نقد و نظرات خود را در مورد فایل ارسالی اصلاح شده درس اول مدیریت خانواده را به کانال تلگرامی سرگروه ارسال نمایید.

بهمن ۳ام, ۱۳۹۶ | نوشته‌شده به دست زهرا کندری سرگروه آموزشی دین و زندگی در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای همکاران محترم نقد و نظرات خود را در مورد فایل ارسالی اصلاح شده درس اول مدیریت خانواده را به کانال تلگرامی سرگروه ارسال نمایید. بسته هستند)

درس اول خانواده

ایمیل دبیر خانه

بهمن ۳ام, ۱۳۹۶ | نوشته‌شده به دست زهرا کندری سرگروه آموزشی دین و زندگی در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای ایمیل دبیر خانه بسته هستند)

فراخوان همایش وحدت

دی ۲۶ام, ۱۳۹۶ | نوشته‌شده به دست زهرا کندری سرگروه آموزشی دین و زندگی در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای فراخوان همایش وحدت بسته هستند)

بازبینی اوراق نهایی

دی ۲۶ام, ۱۳۹۶ | نوشته‌شده به دست زهرا کندری سرگروه آموزشی دین و زندگی در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای بازبینی اوراق نهایی بسته هستند)

بازبینی اوراق نهایی

جلسه کارگاه آموزشی

آبان ۳۰ام, ۱۳۹۶ | نوشته‌شده به دست زهرا کندری سرگروه آموزشی دین و زندگی در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای جلسه کارگاه آموزشی بسته هستند)

دعوتنامه کارگاه

ضمیمه اهل سنت

آبان ۲۳ام, ۱۳۹۶ | نوشته‌شده به دست زهرا کندری سرگروه آموزشی دین و زندگی در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای ضمیمه اهل سنت بسته هستند)

پایه یازدهم رشته ریاضی تجربی و انسانی از درس چهار تا درس دهم اختصاصی اهل تشیع می باشد و دانش آموزان اهل سنت همان کتاب ضمیمه سالهای گذشته را امتحان خواهند داد.

اجرای برنامه عملیاتی

آبان ۱۶ام, ۱۳۹۶ | نوشته‌شده به دست زهرا کندری سرگروه آموزشی دین و زندگی در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای اجرای برنامه عملیاتی بسته هستند)

اجرای برنامه عملیاتی