aseb

روش مطالعه درس دین و زندگی برای کنکور

آذر ۳۰ام, ۱۳۹۴ | نوشته‌شده به دست زهرا کندری سرگروه آموزشی دین و زندگی در مقالات - (دیدگاه‌ها برای روش مطالعه درس دین و زندگی برای کنکور بسته هستند)

روش مطالعه ی دین و زندگی برای کنکور

درس دین و زندگی را چگونه مطالعه کنیم

آذر ۳۰ام, ۱۳۹۴ | نوشته‌شده به دست زهرا کندری سرگروه آموزشی دین و زندگی در مقالات - (دیدگاه‌ها برای درس دین و زندگی را چگونه مطالعه کنیم بسته هستند)

درس دین و زندگی را چگونه مطالعه کنیم

جدول مشخصات رتبه بندی نتایج امتحان نهایی خرداد ۹۴ درس دین و زندگی

آبان ۱۱ام, ۱۳۹۴ | نوشته‌شده به دست زهرا کندری سرگروه آموزشی دین و زندگی در مقالات - (دیدگاه‌ها برای جدول مشخصات رتبه بندی نتایج امتحان نهایی خرداد ۹۴ درس دین و زندگی بسته هستند)

جدول مشخصات رتبه بندی نتایج امتحان نهایی خرداد ۹۴ درس دین و زندگی

ایده خلاق دانش آموزی – خانم سمیرا بزی نمونه بصیرت ناحیه یک زاهدان

خرداد ۵ام, ۱۳۹۴ | نوشته‌شده به دست زهرا کندری سرگروه آموزشی دین و زندگی در مقالات - (دیدگاه‌ها برای ایده خلاق دانش آموزی – خانم سمیرا بزی نمونه بصیرت ناحیه یک زاهدان بسته هستند)

(بیشتر…)

ایده خلاق دانش آموزی – خانم فاطمه کیخا نمونه بصیرت ناحیه یک زاهدان

خرداد ۵ام, ۱۳۹۴ | نوشته‌شده به دست زهرا کندری سرگروه آموزشی دین و زندگی در مقالات - (دیدگاه‌ها برای ایده خلاق دانش آموزی – خانم فاطمه کیخا نمونه بصیرت ناحیه یک زاهدان بسته هستند)

(بیشتر…)

ایده خلاق دانش آموزی – خانم زهرا عرب کنگان نمونه بصیرت ناحیه یک زاهدان

خرداد ۵ام, ۱۳۹۴ | نوشته‌شده به دست زهرا کندری سرگروه آموزشی دین و زندگی در مقالات - (دیدگاه‌ها برای ایده خلاق دانش آموزی – خانم زهرا عرب کنگان نمونه بصیرت ناحیه یک زاهدان بسته هستند)

(بیشتر…)

(بیشتر…)

جزوه آموزشی ضمیمه اهل سنت

اردیبهشت ۱۵ام, ۱۳۹۴ | نوشته‌شده به دست زهرا کندری سرگروه آموزشی دین و زندگی در مقالات - (دیدگاه‌ها برای جزوه آموزشی ضمیمه اهل سنت بسته هستند)

جزوه آموزشی ضمیمه اهل سنت کاری از آقای ناصر حسین بر / شهرستان سراوان
(بیشتر…)

ایده های خلاق دانش آموزان

اردیبهشت ۱۵ام, ۱۳۹۴ | نوشته‌شده به دست زهرا کندری سرگروه آموزشی دین و زندگی در مقالات - (دیدگاه‌ها برای ایده های خلاق دانش آموزان بسته هستند)

فاطمه لالی ناحیه دو زاهدان دبیرستان فرهنگ درس۷دینی دو
(بیشتر…)