جلسه کارگاه آموزشی

آبان ۳۰ام, ۱۳۹۶ | نوشته‌شده به دست زهرا کندری سرگروه آموزشی دین و زندگی در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای جلسه کارگاه آموزشی بسته هستند)

دعوتنامه کارگاه

ضمیمه اهل سنت

آبان ۲۳ام, ۱۳۹۶ | نوشته‌شده به دست زهرا کندری سرگروه آموزشی دین و زندگی در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای ضمیمه اهل سنت بسته هستند)

پایه یازدهم رشته ریاضی تجربی و انسانی از درس چهار تا درس دهم اختصاصی اهل تشیع می باشد و دانش آموزان اهل سنت همان کتاب ضمیمه سالهای گذشته را امتحان خواهند داد.

اجرای برنامه عملیاتی

آبان ۱۶ام, ۱۳۹۶ | نوشته‌شده به دست زهرا کندری سرگروه آموزشی دین و زندگی در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای اجرای برنامه عملیاتی بسته هستند)

اجرای برنامه عملیاتی

نقد پیش دانشگاهی

آبان ۱۶ام, ۱۳۹۶ | نوشته‌شده به دست زهرا کندری سرگروه آموزشی دین و زندگی در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای نقد پیش دانشگاهی بسته هستند)

نقد پیش دانشگاهی

جدول طرح درس سالانه

آبان ۹ام, ۱۳۹۶ | نوشته‌شده به دست زهرا کندری سرگروه آموزشی دین و زندگی در سوالات - (دیدگاه‌ها برای جدول طرح درس سالانه بسته هستند)

جدول طرح درس سالانه

بانک سوالات دینی یازدهم غیر انسانی

آبان ۹ام, ۱۳۹۶ | نوشته‌شده به دست زهرا کندری سرگروه آموزشی دین و زندگی در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای بانک سوالات دینی یازدهم غیر انسانی بسته هستند)

بانک_سوال_دین_و_زندگی_۱_رشته_غیر

بانک سوالات یازدهم انسانی

آبان ۹ام, ۱۳۹۶ | نوشته‌شده به دست زهرا کندری سرگروه آموزشی دین و زندگی در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای بانک سوالات یازدهم انسانی بسته هستند)

بانک سوالات یازدهم انسانی

آزمون دینی سال چهارم

آبان ۹ام, ۱۳۹۶ | نوشته‌شده به دست زهرا کندری سرگروه آموزشی دین و زندگی در سوالات - (دیدگاه‌ها برای آزمون دینی سال چهارم بسته هستند)

آزمون_دین_و_زندگی_چهارم_دبیرستان

فرم نظارت بالینی (همتا)

آبان ۲ام, ۱۳۹۶ | نوشته‌شده به دست زهرا کندری سرگروه آموزشی دین و زندگی در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای فرم نظارت بالینی (همتا) بسته هستند)

چک لیست نظارت همتا

راهنمای برنامه درسی

آبان ۲ام, ۱۳۹۶ | نوشته‌شده به دست زهرا کندری سرگروه آموزشی دین و زندگی در بخشنامه های استان - (دیدگاه‌ها برای راهنمای برنامه درسی بسته هستند)

koliaat

Part 1- Zarurat va Ahamiat

Part 2- Ruykarde Barnaame

Part 3- Osule Haakem

Part 4-7

Part 8-14