تماس با ما

رایانامه: kamalijavan@gmail.com

محمودرضاکمالی جوان – سرگروه استان

نشانی: زاهدان، خیابان شریعتی جنوبی، جنب پژوهشکده تعلیم وتربیت

کد پستی: ۹۸۱۳۶۱۷۷۱۶

تلفن تماس: ۰۵۴۳۳۲۵۱۷۳۴ و ۰۵۴۳۳۲۵۱۷۳۷

همراه : ۰۹۱۵۱۴۱۵۸۸۰

دورنگار: ۰۵۴۳۳۲۲۲۹۲۶